Volby do nového staršovstva

29.10.2014 19:10

V neděli 26.10.2014 se konalo po skončení bohoslužeb sborové shromáždění. Jeho úkolem bylo zvolit po odchodu sestry farářky Debory Hurtové řádné staršovstvo, které bude spravovat českotřebovský sbor s administrátorem sboru, farářem Petrem Peňázem. 25 člené sborové shromáždění zvolilo deset presbyterů a presbyterek a dvě náhradníce. Staršovstvo na ustavující schůzi zvolí kurátora a ostatní funkce, potřebné pro řádné fungování sboru. Předáním sboru administrátorovi a zvolenému kurátorovi skončí působení správní komise, která z rrozhodnutí seniorátního výboru spravovala sbor od července 2013.

Novinky

Synod

20.05.2017 21:10
V těchto dnech probíhá synod naší církve. Aktuální zprávy z jednání doprovozené fotkami a postřehy můžete sledovat na www.synodcce.cz . Zpracováváme okamžitá vystoupení poslanců k jednotlivým bodům programu a snažíme se zachytit důležitá usnesení. Oficiální verifikované závěry jednání budou zveřejněny zhruba za měsíc. Stručnější zprávy určené pro širší veřejnost jsou na www.e-cirkev.cz .   Daniela Ženatá

Bohoslužby 2017

04.02.2017 20:59
Příští neděli 25.června bude v České Třebové v kostele na Trávníku mít bohoslužbu  br. farář Kamil Vystavěl.  Všichni jste srdečně zváni.

Bohoslužby v lednu 2017

21.01.2017 11:25
Bohoslužby v lednu 2017 bude mít br. farář Vystavěl a v neděli 29.1.2017 bude bohoslužba s večeří Páně v 9h na faře v České Třebové. Kazatelem bude br. Filip Keller ze Svitav. (Br. farář Kamil Vystavěl bude kázat ve Svitavách.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>