Volby do nového staršovstva

29.10.2014 19:10

V neděli 26.10.2014 se konalo po skončení bohoslužeb sborové shromáždění. Jeho úkolem bylo zvolit po odchodu sestry farářky Debory Hurtové řádné staršovstvo, které bude spravovat českotřebovský sbor s administrátorem sboru, farářem Petrem Peňázem. 25 člené sborové shromáždění zvolilo deset presbyterů a presbyterek a dvě náhradníce. Staršovstvo na ustavující schůzi zvolí kurátora a ostatní funkce, potřebné pro řádné fungování sboru. Předáním sboru administrátorovi a zvolenému kurátorovi skončí působení správní komise, která z rrozhodnutí seniorátního výboru spravovala sbor od července 2013.

Novinky

Alianční týden modliteb

07.01.2017 11:46
Děkujeme všem kazatelům i příchozím, kteří se účastnili "Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2017" v České Třebové. Setkání proběhla v příjemném duchu vstřícnosti a vzájemné podpoře ve víře a v modlitbách.  

Bohoslužby prosinec 2016

02.12.2016 14:13
Bohoslužby v prosinci povede br. farář Vystavěl, v neděli 11.12. bude mít bohoslužby br.farář Filip Keller ze Svitav – o vánočních svátcích budou bohoslužby na Štědrý den v sobotu 24.12. ve 22h v kostele br. farář Vystavěl, na Boží hod vánoční v neděli 25.12. v 9h v kostele s VP br. farář Vystavěl a se sbírkou určenou pro ty, kdo se připravují na službu faráře, na Štěpána v pondělí 26.12. v 9h se sejdeme na faře a tuto bohoslužbu povede br. farář Daniel Tomeš (br....

Bohoslužby listopad

07.11.2016 21:29
Bohoslužby v listopadu – povede br. farář Kamil Vystavěl. Od neděle 13.11.2016 budou vždy v  9h na faře. Vysluhování VP bude 1. adventní neděli 27.11. a pak vždy poslední neděli v měsíci.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>