pravidelná shromáždění

ve sboru ČCE v České Třebové se konají:

bohoslužby neděle 9.00h (duben - říjen v kostele na Trávníku; listopad - březen na faře v Riegrově ul. 283)

Biblické hodiny pro dospělé se konají pravidelně ve čtvrtek v 18:00 hodin ( v zimním období již od 17:00h) na faře v Riegrově ul. 283, (mimo jarních a letních prázdnin),

konfirmační cvičení, po domluvě s farářem, na faře v Riegrově ul. 283 (mimo jarních a letních prázdnin),

biblické hodiny pro děti a v Domově pro seniory se budou konat

po dohodě s novým farářem br. Kamilem Vystavělem.