Kdo jsme?

02.03.2012 10:39

Oficiální název naše ho sboru je: Farní sbor Českobratrské církve evangelické, mnohem běžnější a zažitější název je prostý: evangelíci. 

Jsme křesťané, tzn. věříme v Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána. V Ježíše Krista, který byl ukřižován a byl vzkříšen z mrtvých. Věříme, že láska Ježíše Krista nás přivádí k sobě a i když jsme každý jiný, jsme jedna Kristova rodina. Nebo také jinak: jsme všichni různé části těla a Kristus je naší hlavou, hlavou církve.

Jsme protestanti. Hlásíme se k dědictví české i evropské reformace.

Jsme českobratrští evangelíci, tedy navazujeme na tradici staré Jednoty Bratrské.

Centrem sborového života jsou nedělní bohoslužby, na které je zván každý, kdo touží po společenství víry s ostatními lidmi, každý, kdo chce načerpat sílu od Boha, každý, kdo hledá smysl života, kdo hledá Pána Boha. Zváni jsou dospělí i děti, každý, kdo je jen trošku zvědavý, co se u nás děje a jaké to u nás je. Po bohoslužbách se pravidelně ještě setkáváme u kávy a čaje nebo i něčeho na zub. Při těchto setkáních je možnost rozmlouvat s druhými lidmi i s farářem.

V týdnu se pravidelně setkáváme na tzv. biblických hodinách, kde pracujeme s biblickým textem, snažíme se porozumět jeho poselství, které věříme, že platí pro každou dobu - tedy i pro náš současný život. V Bibli můžeme najít odpovědi na to, co se právě děje, nebo dělo v našem životě, ale stejně tak nám může Bible klást spoustu otázek, může nás provokovat, může nás vést k novému smýšlení o sobě samém i o našem světě.

 

Novinky

Synod

20.05.2017 21:10
V těchto dnech probíhá synod naší církve. Aktuální zprávy z jednání doprovozené fotkami a postřehy můžete sledovat na www.synodcce.cz . Zpracováváme okamžitá vystoupení poslanců k jednotlivým bodům programu a snažíme se zachytit důležitá usnesení. Oficiální verifikované závěry jednání budou zveřejněny zhruba za měsíc. Stručnější zprávy určené pro širší veřejnost jsou na www.e-cirkev.cz .   Daniela Ženatá

Bohoslužby 2017

04.02.2017 20:59
Příští neděli 25.června bude v České Třebové v kostele na Trávníku mít bohoslužbu  br. farář Kamil Vystavěl.  Všichni jste srdečně zváni.

Bohoslužby v lednu 2017

21.01.2017 11:25
Bohoslužby v lednu 2017 bude mít br. farář Vystavěl a v neděli 29.1.2017 bude bohoslužba s večeří Páně v 9h na faře v České Třebové. Kazatelem bude br. Filip Keller ze Svitav. (Br. farář Kamil Vystavěl bude kázat ve Svitavách.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>