Volby do staršovstva a sborové shromáždění

09.09.2014 20:29

Od neděle 14.9. do 5.10. mohou všichni členové sboru podávat jmenovité návrhy pro volbu presbyterů do staršovstva. Podávání návrhů bude anonymní formou napsání příslušných jmen členů sboru a vhození do připravené schránky v kostele nebo adresně přímo členům volební komise. Práci ve volební komisi přijali bratři Němeček a Kovář, kteří se svými spolupracovníky připraví kandidátní listinu. Zatím se počítá s volbou 10 presbyterů se 3 náhradníky. Podle situace se souhlasem sen.výboru může být tento počet při sborovém shromáždění snížen.

 

V neděli 26.října se bude konat v kostele na Trávníku sborové shromáždění, při kterém bude provedena volba  nového staršovstva.

Novinky

Synod

20.05.2017 21:10
V těchto dnech probíhá synod naší církve. Aktuální zprávy z jednání doprovozené fotkami a postřehy můžete sledovat na www.synodcce.cz . Zpracováváme okamžitá vystoupení poslanců k jednotlivým bodům programu a snažíme se zachytit důležitá usnesení. Oficiální verifikované závěry jednání budou zveřejněny zhruba za měsíc. Stručnější zprávy určené pro širší veřejnost jsou na www.e-cirkev.cz .   Daniela Ženatá

Bohoslužby 2017

04.02.2017 20:59
Příští neděli 25.června bude v České Třebové v kostele na Trávníku mít bohoslužbu  br. farář Kamil Vystavěl.  Všichni jste srdečně zváni.

Bohoslužby v lednu 2017

21.01.2017 11:25
Bohoslužby v lednu 2017 bude mít br. farář Vystavěl a v neděli 29.1.2017 bude bohoslužba s večeří Páně v 9h na faře v České Třebové. Kazatelem bude br. Filip Keller ze Svitav. (Br. farář Kamil Vystavěl bude kázat ve Svitavách.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>