Volby do nového staršovstva

29.10.2014 19:10

V neděli 26.10.2014 se konalo po skončení bohoslužeb sborové shromáždění. Jeho úkolem bylo zvolit po odchodu sestry farářky Debory Hurtové řádné staršovstvo, které bude spravovat českotřebovský sbor s administrátorem sboru, farářem Petrem Peňázem. 25 člené sborové shromáždění zvolilo deset presbyterů a presbyterek a dvě náhradníce. Staršovstvo na ustavující schůzi zvolí kurátora a ostatní funkce, potřebné pro řádné fungování sboru. Předáním sboru administrátorovi a zvolenému kurátorovi skončí působení správní komise, která z rrozhodnutí seniorátního výboru spravovala sbor od července 2013.

Novinky

zvolení kazatele

30.05.2016 13:48
Děkujeme všem členům sboru ČCE v České Třebové, kteří se v neděli 26. června v 9 hod. účastnili bohoslužeb, po nichž se uskutečnilo mimořádné sborové shromáždění, na kterém jsme zvolili bratra vikáře Kamila Vystavěla za našeho nového kazatele. Blahopřejeme tímto zvolenému kazateli a přejeme mnoho Božího požehnání a plodné spolupráce. Dopis členům sboru najdete v "sborové dopisy".

BOHOSLUŽBY V ČERVNU 2016

30.05.2016 13:46
05.06.2016 bohoslužby s VP v 9.00, evangelický kostel na Trávníku f. P. Peňáz 12.06.2016 čtené služby Boží v 9.00, evangelický kostel na Trávníku V. Špaček 19.06.2016 bohoslužby v 9.00, evangelický kostel na Trávníku Jos.Šplíchal 26.06.2016 bohoslužby v 9.00, evangelický kostel na Trávníku f. J. Nečas  

Bohoslužby v květnu 2016

25.04.2016 20:49
01.05.2016 bohoslužby v 9.00, evangelický kostel na Trávníku f. P. Peňáz 08.05.2016 čtené služby Boží v 9.00, evangelický kostel na Trávníku J. Němeček 15.05.2016 bohoslužby s VP v 9.00, evangelický kostel na Trávníku f. J. Nečas 22.05.2016 bohoslužby v 9.00, evangelický kostel na Trávníku o. p. Jiří...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>