Volby do nového staršovstva

29.10.2014 19:10

V neděli 26.10.2014 se konalo po skončení bohoslužeb sborové shromáždění. Jeho úkolem bylo zvolit po odchodu sestry farářky Debory Hurtové řádné staršovstvo, které bude spravovat českotřebovský sbor s administrátorem sboru, farářem Petrem Peňázem. 25 člené sborové shromáždění zvolilo deset presbyterů a presbyterek a dvě náhradníce. Staršovstvo na ustavující schůzi zvolí kurátora a ostatní funkce, potřebné pro řádné fungování sboru. Předáním sboru administrátorovi a zvolenému kurátorovi skončí působení správní komise, která z rrozhodnutí seniorátního výboru spravovala sbor od července 2013.

Novinky

Nové číslo účtu

14.06.2013 10:33
Od června má náš sbor vedený účet u Komerční banky. Nové číslo účtu je: 107-154970237/0100

Noc kostelů

22.05.2013 17:08
Přijměte pozvání na celostátní akci - Noc kostelů. Letos se bude konat v pátek 24. května od 17hod. do půlnoci. Zveme Vás srdečně do našeho kostela na Trávníku, ale i do ostatních českotřebovských kostelů.  Zde je náš program:     17.00 zahájení 17.15 Českobratrská církev evangelická – otázky a odpovědi 17.30 Bible kralická – povídání o překladu Bible, o Českých bratřích a jejich době 18.00 čtení z Bible kralické – „kraličtina“ je krásný a poetický jazyk - přijďte se do něj...
<< 14 | 15 | 16 | 17 | 18